PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TẠI DỰ ÁN AN HẠ LOTUS – GREEN RIVERSIDE CITY

» CHIẾT KHẤU KHỦNG TỪ 3-5%

» TẶNG NGAY 2 CÂY VÀNG

» TẶNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ HOÀN CÔNG MIỄN PHÍ

• PTTT 1: THANH TOÁN 95%

ĐỢT THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 95% THANH TOÁN
ĐỢT 1 ĐẶT CỌC  100 TRIỆU ĐỒNG/LÔ
ĐỢT 2 NGAY KHI KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 95% (BAO GỒM CỌC)
ĐỢT 3 NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 5%

 

• PTTT 2: THANH TOÁN 55%

ĐỢT THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 55% THANH TOÁN
ĐỢT 1 ĐẶT CỌC  100 TRIỆU ĐỒNG/LÔ
ĐỢT 2 NGAY KHI KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 55% (BAO GỒM CỌC)
ĐỢT 3 SAU 60 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 15%
ĐỢT 4 SAU 120 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 15%
ĐỢT 5 SAU 180 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 10%
ĐỢT 6 NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 5%

 

• PTTT 3: THANH TOÁN 35%

ĐỢT THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 35% THANH TOÁN
ĐỢT 1 ĐẶT CỌC  100 TRIỆU ĐỒNG/LÔ
ĐỢT 2 NGAY KHI KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 35% (BAO GỒM CỌC)
ĐỢT 3 SAU 60 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 15%
ĐỢT 4 SAU 120 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 15%
ĐỢT 5 SAU 180 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 10%
ĐỢT 6 SAU 240 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 10%
ĐỢT 7 SAU 300 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 10%
ĐỢT 8 NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 5%